รับสมัครงาน
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ

วันที่ 10 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)
 
           สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท หรือ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กำหนด หรือ กรมการขนส่งทางบกกำหนด วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา
           ผู้สนใจสมัครสอบและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ –๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัด ที่ ratchaburi.dlt.go.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี