ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ภาคเหนือ 4 คืน 5 วัน เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 92 คน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ซึ่งได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้วจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ การเปิดซองสอบราคาที่เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการพัฒนาไร่อ้อย ปี 2558 คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 2 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 9/8 หมู่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบูรี 71120 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-541-937 ,034-541-269 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี