ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการ สอบราคาซื้อ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวทางด้านหลัง ชนิดเพดดิคูล่าสกรู จำนวน 4 รายการ คือ 1.Pedicular mono axial screw dia. 4.5-8.0 mm. no. 25-50 จำนวน 100 ชิ้น 2. Pedicular poly axial screw dia. 4.5-8.0 mm.no.25-50 จำนวน 20 ชิ้น 3.Rod dia. 5.5-6.0 mm. ความยาวระหว่าง 50-400 mm. จำนวน 40 ชิ้น 4.Inner จำนวน 120 ชิ้น กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 สิงหาคม 2558ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมงานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-327522 ,032719600 ต่อ 1637,1709

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี