ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อนและคุณภาพอ้อย

วันที่ 13 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
             คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 2 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมและศึกษาดูงานการผลิตอ้อยแบบยั่งยืน จังหวัดบุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน เกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558
            กำหนดยื่นซองสอบราคาซึ่งผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2558 คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 2 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-541937 , 034-541269 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี