ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 21/2558

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
               สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดจำนวน 2 รายการ คือ ม้าเพศเมีย จำนวน 1 ตัวและโคพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 13 ตัว เพศผู้ จำนวน 9 ตัว เพศเมีย จำนวน 4 ตัว ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 4828/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยทำการขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านเลขที่ 188 หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
              ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ ได้ที่บ้านเลขที่ 188 หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2470901-19 ต่อ 3512

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี