ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
            โรงเรียนแคทรายวิทยา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
            1.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2556 จำนวน 1 ชุด
            2.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557 จำนวน 2 ชุด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา และกำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/khaesaiwittayaschool/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352259 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี