ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2 )

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่2)
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และ กำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น.
          ผู้สนใจติดต่อ/ขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท(ค่าเอกสาร 100+ ภาษี 7 ) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032-200781 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี