ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคายา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 72 VIAL.

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
            โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 72 VIAL.
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org , www.ratchaburi.go.th ,www.sprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-327-917 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี