ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
             วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา จำนวน 1 ชุด
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ พัสดุกลาง วิทยาการอาชีพบ้านโป่ง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาซื้อ ได้ที่ พัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bpg.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-743745 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี