ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE 200 MG. TABLET

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
             โรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE 200 MG. TABLET จำนวน 200,000 เม็ด
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้ง แต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี