ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่โครงสร้างชำรุด

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
              โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่โครงสร้างชำรุด(อาคารเรียน 2 แบบ 216ล.) ครั้งที่ 2
              กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ อาคารเรียน 2 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ตั้งตาเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032261391 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี