ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
              โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
               1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 ชุด
               2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 ชุด
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.sesao8.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 032-265-5300 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี