ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ

วันที่ 18 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
             ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ
            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://Hpc4.anamai.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-310-368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี