ข่าวเด่นราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีถวายปริญญากิติมศักดิ์ฯแด่เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่ ราชบุรี

วันที่ 23 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1002 คน)
 
              มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบแด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่ ราชบุรี               
               บ่ายวันนี้(22 สิงหาคม 2554) ที่วัดขนอนหนังใหญ่ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบแด่พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่ ราชบุรี มีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในพิธีจัดให้มีพิธีทักษิณณานุประทานจากพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ขบวนอัญเชิญปริญญากิตติมศักดิ์ โดยประธานในพิธีได้ประกาศสดุดีเกียรติคุณ ประธานอัญเชิญปริญญากิตติมศักดิ์วางบนพานหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ต่อด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ถวายครุยปริญญา ไตรจีวร พัดรอง และย่ามที่ระลึก ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
                                                00000000000000000000000
                                                  รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว 23 ส.ค.2554

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี