รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 162 คน)
 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
          ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี