รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบ้านคารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

วันที่ 26 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 216 คน)
 
           โรงพยาบาลบ้านคา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างรายเดือน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
           1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,230 บาท
           2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,230 บาท
           3. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,146 บาท
           4. ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,552 บาท
           5. พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,552 บาท
           ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ของโรงพยาบาลบ้านคา (ชั้น 2 ของโรงพยาบาลบ้านคา) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี