รับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ 26 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 155 คน)
 
            โรงพยาบาลบ้านคา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
            1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 393 บาท/วัน
            2.พนักงานบริการ
               -ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน
               -ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน
               -ปฏิบัติหน้าที่ในห้องประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน
               -ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเวรแปล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน
            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงพยาบาลบ้านคา (ชั้น 2 ของโรงพยาบาลบ้านคา) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี