รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

วันที่ 1 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 246 คน)
 
              สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี มีความ ประสงค์รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี การศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขา รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี ค่าตอบแทน 9,000 บาท
            ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 อาคารพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 032-323-268-9 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 /

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี