รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 3)

วันที่ 1 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา มีอัตราเงินเดือน 14,160 บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 032-200779

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี