รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลปากท่อ

วันที่ 1 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
          โรงพยาบาลปากท่อ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน โรงพยาบาลปากท่อ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลปากท่อ ในตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
           1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท
           2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 560 บาท
           3. พนักงานทั่วไป (คนสวน และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 285 บาท
           4. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
           5. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
           ผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 10 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี