รับสมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

วันที่ 9 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 656 คน)
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 49 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท ,วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วน ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลขที่ 421โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 6 ถนนเสือป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 http://www.sesao๘.go.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327443 ต่อ 15

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี