ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Network LAN

วันที่ 24 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบ Network LAN เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดังนี้ จัดทำระบบ Network LAN ด้วย Fiber Optic (นอกอาคาร) เพื่อติดตั้งภายในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี