รับสมัครงาน
การสรรหาการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานชั่งตวงวัด

วันที่ 10 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
           สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานชั่งตวงวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางการจัดการอุตสาหกรรม ทางไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางฟิสิกส์ ทางกายภาพ ทางคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้า ทางเครื่องกล ทางอิเล็กทรอนิกส์
         ผู้สนใจสมัครงงานสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี เลขที่ 45 ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321456

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี