รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 10 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 212 คน)
 
            สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 666/4 หมู่ 5 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน 25558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง 12.000 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-391406

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี