ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินเรียกสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลาง

วันที่ 24 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้าขนาดกลางกำลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
            กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี