ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเรียกสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น

วันที่ 24 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบไฮเอ็น จำนวน 1 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
         กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี