รับสมัครงาน
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนโบราณคดี)

วันที่ 16 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 581 คน)
 

                  สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000. บาท วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มนุษยวิทยา

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารคขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เลขที่ 162 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2558  ในวันเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-323226-7


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี