ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

วันที่ 24 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
          ตามที่เรือนจำกลางราชบุรี ได้ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 8 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ไม่มีบริษัท/ร้านค้ามาขอรับและยื่นเอกสารสอบราคา เรือนจำกลางราชบุรี จึงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ในครั้งนี้ และจะดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่ เป็นครั้งที่ 2 โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี