รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 17 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 
             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และต้องเป็นชายผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุไม่เกิน 40 ปี มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-321856/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี