รับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจ 2 (รอบ3)

วันที่ 23 ก.ย. 2558 )
 

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 รับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบ 3) ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้วนั้น เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขว้าง จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร โดยรับสมัคร เจ้าหน้าที่ ช่างโยธา จำนวน 11 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง / ช่างสำรวจ  อายุ ไม่เกิน 35 ปี ในการปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล (สุภาพสตรีควรพิจารณาลักษณะงานก่อนการสมัคร)

                ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ตนเอง ได้  ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถเข้าไป Download ใบสมัครสอบได้ที่ http://reg3.pwa.co.thหรือขอรับได้ที่สถานที่รับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี