รับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 23 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 312 คน)
 

                  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินงานรับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้สื่อข่าว (ปฏิบัติหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง / เงินเดือน 15,000 บาท  ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และบริหารงานทั่วไป สามารถพิมพ์และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

            สถานที่รับสมัคร สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ถนน กาญจนบุรี – อู่ทอง  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558  –  2 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 034-600-156

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี