ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
            ศาลแขวงราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ จำนวน 18 ท่อน ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา พิจารณารวม ณ ศาลแขวงราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูไม้สักได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง โทรศัพท์หมายเลข 032-326-337 ,032-337-004 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี