ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ชายหญิงด้านหลังอาคารสำนักงาน

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
            สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชายหญิงด้านหลังอาคารสำนักงาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 445,771.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hss05.dyndns.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-258 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี