ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
            สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น .ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องงานบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hss05.dyndns.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337-258 .ในวันละเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี