ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยศาลายา ม.2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย

วันที่ 2 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยศาลายา ม.2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 841,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันละเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ใน เวลา 08.30 -11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น.
           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท 3,000 บาท ภาษี 210 บาทได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อ แบบได้ในเวลา 8.30 น. – 15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร 032-200-779

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี