ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ 5 และ หมู่ 9 สายดอนหัวหยิน ตำบล บางขุนไทร อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบุรี

วันที่ 2 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 
           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.5 และ ม.9 สายดอนหัวหยิน ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และกำหนดรับฟังรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมในวันที่ –เวลา-น. เป็นต้นไป
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ใน เวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น.
           ผู้สนใจขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ค่าภาษี 210 บาท ได้ที่กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ / ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. -15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นในกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 โทร 032-200-779

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี