ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา TRAMADOL 37.5 MG.+PARACETAMON 325 MG. TABLET

วันที่ 2 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
          โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา TRAMADOL 37.5 MG.+PARACETAMON 325 MG. TABLET จำนวน 48,000 เม็ด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัช โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org , www.ratchaburi.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327-919 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี