รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 5 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 541 คน)
 
            สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างต่อเดือน 9,000 บาท ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของทางราชการ
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-3736101

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี