รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 6 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 352 คน)
 
          เรือนจำกลางราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ขับรถยนต์ตามภารกิจควบคุม ขนย้ายผู้ต้องขังและงานอำนวยการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชายอายุระหว่าง 25-55 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ เข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
         ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี