รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วันที่ 12 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 875 คน)
 
            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชากรตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเพิ่มเติมเป็นคุณสมบัติให้บุคคลที่เป็นลูกจ้างของสำนักงาน กศน.สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบครู กศน.ตำบล สถานที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภอดำเนินสะดวก
          ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-389167

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี