รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

วันที่ 16 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 276 คน)
 
            ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน อัตราค่าจ้าง 9,920.- จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี