รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ

วันที่ 20 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1140 คน)
 
              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน โดยเริ่มปฏิบัติงานแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี คุณสมบัติทั่วไป เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
              ผู้ที่สนใจสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี อาคารไปรษณีย์ชั้น 3 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสภาพันธุ์ รักษาธรรม 032-332590 ต่อ 5413 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี