รับสมัครงาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

วันที่ 30 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 535 คน)
 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ htt://www.rb-2.net/

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี