ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานว่างท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ รร.ห้วยทรายขาว

วันที่ 3 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานว่างท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ รร.ห้วยทรายขาว – อบต.กำเนิดนพคุณ ม.3-5 ต.กำเนิดฯ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 770,000 บาท
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ – เวลา- น.
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันละเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30 -11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น. -15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จะยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร 032-200-779

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี