รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 977 คน)
 

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสถิติ  อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง  10,200 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

2.ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590  บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราว่าง  1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างวันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลาทำการ ภาคเช้า  08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี