ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป และผู้เสนอราคาจะต้องมาฟังผลการพิจารณา ในวันที่เปิดซองสอบราคาด้วย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnr.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314603 ต่อ 114, 102  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี