รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1008 คน)
 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 11,680 บาท รวมเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  3,320 บาท รวมรายได้  15,000 บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 – 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-326011-2


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี