ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

กรมชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของงานโครงการฝายห้วยยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามรายการละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 200.00 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยดาวโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://gprocurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 104 หรือ 034-612828 (เบอร์ตรงพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี