ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 

สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโครงการฝ้ายหัวเขาเขียว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 200.00 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://gprocurement.rid.go.th หรือ http://gprocurememt.go.th   หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612-877 ต่อ 104 หรือ 034-612-828 (เบอร์ตรงพัสดุ) ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี