ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน 6,200 กิโลกรัม

วันที่ 9 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน 6,200 กิโลกรัม สำหรับผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลราชบุรี

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม ตึกเมตตาฯ ชั้น 1 โงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-719-600 ต่อ 1737 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี